Barium Hydroxide

  • Số CAS: 17194-00-2
  • Công thức hóa học: Ba(OH)2
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one