Barium Sulphate

  • Số CAS: 7727-43-7
  • Công thức hóa học: BaSO4
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one