Basic Fuchsin -TN

  • Số CAS: 632-99-5
  • Công thức hóa học: C20H20ClN3
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: basic fuchsin

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one