Benzaldehyde -TN

  • Số CAS: 100-52-7
  • Công thức hóa học: C6H5CHO
  • Quy cách: Chai
  • Benzaldehyde

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one