Benzen

  • Số CAS: 71-43-2
  • Công thức hóa học: C6H6
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one