Bismuth Nitrate -TN

  • Số CAS: 10035-06-0
  • Công thức hóa học: Bi(NO3)2
  • Quy cách: Chai
  • Bismut nitrat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one