Bismuth

  • Số CAS: 7440-69-9
  • Công thức hóa học: BI
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one