Bromo Thymoll Blue -TN

  • Số CAS: 76-59-5
  • Công thức hóa học: C27H28Br2O5S
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: bromo thymoll blue

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one