Cadmium iodide -TN

  • Số CAS: 7790-80-9
  • Công thức hóa học: CdI2
  • Quy cách: Chai
  • Cadmium iodide

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one