Cadimium Sulfide 99.5% -TN

  • Số CAS: 1306-23-6
  • Công thức hóa học: CdS
  • Quy cách: Chai
Mã: 1306-23-6 Danh mục:
  • Tên thường gọi: Cadimium Sulfide 99.5%

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng