Calcein -TN

  • Số CAS: 1461-15-0
  • Công thức hóa học: C30H24N2Na2O13
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: calcein

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one