Calcium Carbide -TN

  • Số CAS: 75-20-7
  • Công thức hóa học: CaC2
  • Quy cách: Chai
  • Calcium carbide

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one