Calcium Hypochlorite

  • Số CAS: 7778-54-3
  • Công thức hóa học: (Ca(OCl)2
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one