Carbon DiSunfua -TN

  • Số CAS: 75-15-0
  • Công thức hóa học: CS2
  • Quy cách: Chai
  • Cacbon disunfua

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one