Carbon Tetrachloride -TN

  • Số CAS: 56-23-5
  • Công thức hóa học: CCl4
  • Quy cách: Chai
  • Carbon tetrachloride

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one