Carbon Tetrachloride

  • Số CAS: 56-23-5
  • Công thức hóa học: CCl4
  • Quy cách: bao 25 kg

    Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

    All in one