Chloro Benzen -TN

  • Số CAS: 108-90-7
  • Công thức hóa học: C6H5Cl
  • Quy cách: Chai
  • Chloro benzen

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one