Chrome Nitrat -TN

  • Số CAS: 13548-38-4
  • Công thức hóa học: Cr(NO3)3
  • Quy cách: Chai
  • Crome nitrat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one