Chrome Oxide -TN

  • Số CAS: 1308-38-9
  • Công thức hóa học: Cr2O3
  • Quy cách: Chai
  • Crom oxit

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one