Chromium trioxide -TN

  • Số CAS: 1333-82-0
  • Công thức hóa học: CrO3
  • Quy cách: Chai
  • Chromium trioxide

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one