Citric Acid monohydrate -TN

  • Số CAS: 5949-29-1
  • Công thức hóa học: C6H8O7.H2O
  • Quy cách: Chai
  • Citric axit monohydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one