Cobalt (II) acetate tetrahydrate -TN

  • Số CAS: 6018-89-9
  • Công thức hóa học: Co(CH2COO)2.4H2O
  • Quy cách: Chai
  • Cobalt (ii) acetate tetrahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one