Cobalt (II) Chloride Hexahydrate -TN

  • Số CAS: 7791-13-1
  • Công thức hóa học: CoCl2.6H2O
  • Quy cách: Chai
  • Cobalt (ii) chloride hexahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one