Cobalt (II) Nitrate Hexahydrate -TN

  • Số CAS: 10141-05-6
  • Công thức hóa học: Co(NO3)2.6H2O
  • Quy cách: Chai
  • Cobalt (ii) nitrate hexahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one