Congo Red -TN

  • Số CAS: 573-58-0
  • Công thức hóa học: C32H22N6Na2O6S2
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: congo red

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one