Copper Nitrate Trihydrate -TN

  • Số CAS: 10031-43-3
  • Công thức hóa học: Cu(NO3)2.3H2O
  • Quy cách: Chai
  • Copper nitrate trihydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one