Copper Sulfate

  • Số CAS: 7758-98-7
  • Công thức hóa học: CuSO4
  • Quy cách: Bao 25kg
  • Nó được dùng vào việc tinh chế đồng kim loại bằng phương pháp điện phân, dùng làm thuốc trừ sâu trong công nghiệp và dùng để điều chế nhiều hợp chất của đồng. được sử dụng để kiểm soát tảo và tảo sợi thân lớn, liều lượng cu khuyến cáo sử dụng để kiểm soát tảo nằm trong một khoảng khá rộng, từ 0.06 mg/l cu (0.25 mg/l theo cuso4.5 h2o) đến trên 0.5 mg/l cu (2 mg/l cuso4.5 h2o) đồng cũng là nguyên tố vi lượng cần cho thực vật phát triển

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one