Cryolite (Sodium Hecxafluoroaluminate)

  • Số CAS: 15096-52-3
  • Công thức hóa học: Na3AlF6
  • Quy cách: bao 25 kg

    Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

    All in one