Dextrin -TN

  • Số CAS: 9004-53-9
  • Công thức hóa học: (C6H10O5)n.xH2O
  • Quy cách: Chai
All in one