Di Chloro Ethane -TN

  • Số CAS: 107-06-2
  • Công thức hóa học: C2H4Cl2
  • Quy cách: Chai
  • Di chloro ethane

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one