Di Phenylamin

  • Số CAS: 122-39-4
  • Công thức hóa học: C12H11N
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one