Diammonium hydrogen citrate -TN

  • Số CAS: 3012-65-5
  • Công thức hóa học: (NH4)2HC6H5O7
  • Quy cách: Chai
  • Diammonium hydrogen citrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one