Diammonium Hydrogen phosphate -TN

  • Số CAS: 287488-11-3
  • Công thức hóa học: (NH4)2HPO4
  • Quy cách: Chai
  • Diammonium hydrogen phosphate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one