Dimethyl sulfate (DMS) -TN

  • Số CAS: 77-78-1
  • Công thức hóa học: (CH3)2SO4
  • Quy cách: Chai
  • Di methyl sunfat (dms)

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one