Dimethyl Sulfoxide -TN

  • Số CAS: 67-68-5
  • Công thức hóa học: (CH3)2SO
  • Quy cách: Chai
  • Dimethyl sulfoxide

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one