Dimethylamine -TN

  • Số CAS: 124-40-3
  • Công thức hóa học: (CH3)2NH
  • Quy cách: Chai
All in one