Diphenylamine -TN

  • Số CAS: 122-39-4
  • Công thức hóa học: (C6H5)2NH
  • Quy cách: Chai
  • Diphenylamine

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one