Dipotassium Hydrogen phosphate trihydrate -TN

  • Số CAS: 7758-11-4
  • Công thức hóa học: K2HPO4.3H2O
  • Quy cách: Chai
  • Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one