Disodium Tetraborate Decahydrate -TN

  • Số CAS: 1303-96-4
  • Công thức hóa học: Na2B4O7.10H2O
  • Quy cách: Chai
  • Disodium tetraborate decahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one