Dodecanoic Acid -TN

  • Số CAS: 334-48-5
  • Công thức hóa học: C12H24O2
  • Quy cách: Chai
  • Dodecanoic acid

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one