EDTA – Ethylene Diamine Tetraacetic Acid -TN

  • Số CAS: 25102-12-9
  • Công thức hóa học: N2C2H4(C2O2H3)4
  • Quy cách: Chai
  • Edta - etylen diamin tetraacetic axit

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one