ErioChromeBlack T -TN

  • Số CAS: 1787-61-7
  • Công thức hóa học: C20H12N3O7SNa
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: eriochromeblack t

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one