Ethanol Amine -TN

  • Số CAS: 141-43-5
  • Công thức hóa học: (C2H4OH)NH2
  • Quy cách: Chai
  • Ethanol amin

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one