Ethylene diamine tetraacetic acid disodium -TN

  • Số CAS: 139-33-3
  • Công thức hóa học: C10H14N2Na2O8
  • Quy cách: Chai
  • Ethylene diamine tetraacetic acid disodium

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one