Ethylene Glycol

  • Số CAS: 107-21-1
  • Công thức hóa học: CH2OHCH2OH
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one