Ethylenediamine -TN

  • Số CAS: 107-15-3
  • Công thức hóa học: C2H8N2
  • Quy cách: Chai
  • Ethylenediamine

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one