Gallic Acid -TN

  • Số CAS: 149-91-7
  • Công thức hóa học: C7H6O5
  • Quy cách: Chai
  • Gallic axit

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one