Hexamethylene Tetramine -TN

  • Số CAS: 100-97-0
  • Công thức hóa học: (CH2)6N4
  • Quy cách: Chai
  • Hexamethylenetetramine

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one