Sodium Bromate

  • Công thức hóa học: NaBrO4
  • Cấu trúc phân tử:

  • Số CAS: 7789-38-0
  • Quy cách: thùng gỗ 25kg
  • Chủ yếu được sử dụng trong in ấn và nhuộm phụ trợ.
  • Sử dụng trong ngành công nghiệp dệt may, là phụ trợ dệt may
  • Là dung môi của vàng trong các mỏ vàng khi dùng với natri bromua.
  • Nó cũng được sử dụng làm nguyên liệu của một số loại thuốc trừ sâu và các trung gian dược phẩm