Hydroxylammonium chloride -TN

  • Số CAS: 5470-11-1
  • Công thức hóa học: HN2OH.HCl
  • Quy cách: Chai
  • Hydroxylammonium chloride

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one